Nature's best - Laponia Adventures

Nature’s best

Seeing reindeer during Sarek hike

Ända sedan vi startade Laponia Adventures har vi prioriterat att stödja den lokala ekonomin och respektera kulturen och naturen i området. Nature’s best kändes som den naturliga vägen att gå.

Vår ekoturismpolicy

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att uppleva naturen och kulturen i Världsarvet Laponia med omnejd. Vi är specialiserade på att organisera turer och expeditioner i hela Världsarvet Laponia och i skogarna runt Jokkmokk och Gällivare. Vi hyr också ut utrustningen eller erbjuder supporttjänster för dom som vill uppleva platsen på egen hand. På Laponia Adventures vill vi bedriva långsiktigt hållbar turism där vi visar hänsyn till och anpassar oss efter naturen och kulturen i och runtomkring Världsarvet Laponia.

Respektera och ta hänsyn till naturen och kulturen i området
 • Vid planering av nya produkter och inför genomförande av våra arrangemang har vi samråd med representant från berörda samebyar samt vid behov även med markägare.
 • Hela vår verksamhet anpassas efter naturens och kulturens utmaningar och vi respekterar eventuella känsliga områden och tidpunkter på året.
 • Vi färdas i små grupper och genomför endast ett fåtal turer i samma område varje år.
 • Vi vill minimera våra spår i naturen och arbetar löpande med att utveckla rutiner för en spårlös färd där vi tar hänsyn till naturen, lokalbefolkningen och landskapet.
 • Vi iakttar djurliv på avstånd och låter renar och vilda djur själva komma nära om dom vill.
 • Färdvägar, rast och lägerplatser väljs för att inte störa djurliv och människor som bor och arbetar i området.
 • Vi har arbetat fram uppförandekoder för hur vi och våra gäster ska bete sig i naturen och gentemot djur och människor vi möter. Gäster på turer och arrangemang informeras muntligt eller skriftligt och kunder som nyttjar vår uthyrning eller support informeras skriftligt.

Gynna en levande glesbygd
 • Genom att köpa både produkter och tjänster lokalt vill vi bidra till en levande glesbygd, med en positiv ekonomisk utveckling lokalt.
 • Vi har goda samarbeten med andra guideföretag och boendeanläggningar på orterna och strävar efter en bra relation och kommunikation med andra näringar.

Respekt för varandra och människor vi möter
 • Vårt mål är att våra anställda ska ha en sund arbetssituation och känna sig uppskattade för sitt arbete.
 • All personal och människor vi möter på våra arrangemang behandlas med respekt oavsett kön, ålder, etnicitet, kultur, religion och sexuell läggning.

Minskad miljöpåverkan
 • Vi tar ansvar både för synligt och osynligt avfall på våra turer. Avfall sorteras och bärs hem och vi minimerar kontaminering av vattendrag med tvålrester mm.
 • Genom att hyra ut friluftsutrustning och erbjuda supportservice vill vi göra det möjligt får våra kunder att bidra till en minskad global konsumtion.
 • Vi har riktlinjer som styr och begränsar användning av helikopter inom vår verksamhet.
 • Vi har upprättat en miljöplan som vi följer och reviderar regelbundet. Miljöplanen behandlar transporter, boenden, matlagning, förbrukning och kemikalier, information och marknadsföring. Hela miljöplanen kan skickas per mail för den som vill veta mer.

Kvalitet och säkerhet på våra arrangemang
 • Vi bedriver kunskapsbaserad naturturism med guidning i små grupper med ett personligt och genuint värdskap. Vi vill ge våra kunder en djupare relation till området och en ökad kunskap och förståelse för naturen och kulturen.
 • Vi har upprättat och uppdaterar löpande säkerhetsplaner och checklistor finns för vår verksamhet för att kunna genomföra våra upplevelser tjänster på ett säkert sätt.
 • Vi har de tillstånd som krävs för organiserad verksamhet inom Världsarvet Laponia
 • När kunderna kommer tillbaka från sina upplevelser erbjuds de att lämna feedback på sin upplevelse och vårt arbete med ekoturism. Utvärderingarna hjälper oss i arbetet att hela tiden förbättra får verksamhet för att kunderna ska få bästa möjliga upplevelse.
 • Vi arbetar för att kunder som hyr utrustning eller anlitar oss för supporttjänster ska vara välinformerade om området för att på så sätt minimera risken för onödiga evakueringar på grund av okunskap.
 • Vi investerar löpande i kunskapsutvecklande kurser inom säkerhet men även inom lokal natur- och kulturkunskap.
 • Vi har upprättat utbildningsrutiner för personal och underleverantörer

Har du några frågor?

Om du har några frågor eller inte hittar det du letar efter.

Skicka ett mail till info@laponiaadventures.com
Vi hjälper gärna till och svarar dig så snart vi kan.

X